Cách xây dựng Social và index trong nốt nhạc

admin

Administrator
Staff member
Chia sẻ danh sách 200 social DR 50 - 90 làm 1 tuần về Ahrefs 90% (đăng 1 bài tất cả các link này lên web vệ tinh để index)

File: https://drive.google.com/drive/folders/1zl4izx8napjjVw-BvHOpBWvkfByRIS1S

𝐈𝐧𝐝𝐞𝐱 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝟒 𝐜𝐚́𝐜𝐡: [ Đ𝐎̣𝐂 𝐊𝐘̃ 𝐍𝐇𝐄́ ]

[SOCIAL NGON CHẤT LƯỢNG CAO]

🍀𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝟏: Dán list social đã làm xong lên một site vệ tinh, sau đó submit trong search console
để bot vào index,

Ví dụ: https://xuonggaubong.net/danh-sach-300-social-entity/

nếu k có site vệ tinh thì dùng blospot, miễn là có thể submit để bot GG quét index

P/s: Cách đẩy trust DR>50 chính là dùng link redirect GG và dán lên bài viết sau đó submit trong search console, sau khi bot GG index số link redirect này, DR của site sẽ lên 50 làm cho đẹp chỉ số ahrefs ahrefs.

🍀𝗖𝗮́𝗰𝗵 𝟮: Dán list social và share trên linkhay: https://touch.linkhay.com/link3574473/danh-sach-300-mang-xa-hoi-dr-50-90-giup-tang-trust-website-da-test

🍀𝗖𝗮́𝗰𝗵 𝟯: Submit trong tool Lar index hoặc tool index backlink khác

🍀Bonus: 𝗖𝗮́𝗰𝗵 𝟰: chạy ads tầm 20-30k với list ở cách 1 cho traffic vào để index cũng là một cách hiệu quả

Với cách index này yên tâm trong 7-20 ngày, social sẽ về index một dàn trong search console và ahrefs.

[ Tư duy này áp dụng cho mọi trường hợp cần index ]
NGUỒN: Ngọc Thụ
 
Top